S jarem přicházejí mláďátka :) !!

V ZOO již můžete spatřit mláďata mary stepní, mini horse, dikobraze, pušíka brýlatého, hnědého a jiné :)))