Národní park Kahuzi Biega Kongo

NÁRODNÍ PARK KAHUZI BIEGA KONGO Zoo Plasy podporuje národní park Kahuzi Biega Kongo, konkrétně záchranu goril nížinných. Národní park Kahuzi-Biega (KBNP) byl vyhlášen v roce 1970 za účelem ochrany gorily nížinné, největšího druhu goril na světě. Zůstává jediným místem na světě, kde mohou návštěvníci vidět tyto gorily ve volné přírodě. Park se rozkládá na ploše 6 000 km čtverečních a chrání horský les na východě DRK, což je nejhustěji osídlená oblast země. Park je pojmenován po dvou velkolepých vyhaslých sopkách, které dominují jeho sektoru ve vysokých nadmořských výškách, Mont Kahuzi (3 308 m) a Mont Biega (2 790 m). Posláním Rady národního parku Kahuzi-Biega je chránit biologickou rozmanitost této zeměpisné oblasti, aby byla zachována její globální hodnota z ekologického, socioekonomického a kulturního hlediska. A zřídila v parku různé orgány, aby zajistila cíle jako Zajistit ochranu , udržitelné a participativní řízení a jeho vlivných zón, aby byla zachována jeho integrita. Tyto sekce jsou uvedeny zde a zahrnují komunitní ochranu , gorilí turistiku , výzkum, monitorování, správu a finance. Národní park Kahuzi-Biega je rozdělen do dvou zón spojených úzkým koridorem: horský deštný prales (neboli afrohorský les) na jedné straně a nížinný deštný prales (Guinea-Kongo, relativně vlhký) na straně druhé. Jde o vzácné africké regiony, kde přechod mezi těmito dvěma typy deštných pralesů zůstal z velké části nedotčen. Dosud bylo ve vysokých nadmořských výškách zaznamenáno více než 1 178 rostlinných druhů. Pokud jde o druhovou bohatost, je na třetím místě po národním parku Virunga v DRC a Bwindi Impenetrable Forest v Ugandě. Bohuž je nížinná flóra stále málo známá. Soupis endemických druhů národního parku Kahuzi-Biega není zdaleka úplný a objevili jsme dokonce mnoho nových druhů patřících především do čeledí Balsam Orchidaceae & Violet, Spurge, Araliaceae, Anacardiaceae a mnoha dalších čeledí s jedním konkrétním druhem ( Fischer, 1995). Hornatá část parku je pokryta převážně lesní vegetací, ve které jsou další tréninky související se specifickými půdními podmínkami: podmáčené půdy, mokřady, zaplavované, nebo náprsní laterit. Lesy KBNP se podle vzhledu a složení flóry v závislosti na nadmořské výšce rozlišují na patra nížinná (678-1 250 m), podhorská (1250-1700 m), horská (1700-2600 m) a afro-subalpina (2 600- 3308 m) (Mangambu a kol. 2013). Chráněný baldachýnový Park má regulační vliv na hydrologii regionu. Jde především o ochranu povodí. Kromě toho, výjimečný lesní porost KBNP je důležitým úložištěm uhlíku přispívajícím k celosvětovému boji proti změně klimatu. Více se dozvíte na www.kahuzibieganationalpark.com